• Telefon: 516-972-235
  • Email: biuro@arbitrans.tax
  • Godziny pracy: 08:00-16:00

Kadry i płace

W ramach usług kadrowo-płacowych oferujemy:

  • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Konstruowanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, sporządzanie świadectw pracy
  • Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
  • Dostosowywanie istniejących umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych do zmieniających się przepisów prawnych
  • Rozliczenia z PFRON
  • Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa przejmujemy na siebie bieżące kontakty z ZUS-em, a także z urzędami skarbowymi