• Telefon: 516-972-235
 • Email: biuro@arbitrans.tax
 • Godziny pracy: 08:00-16:00

Obsługa cudzoziemców

W ostatnich latach sytuacja na rynku pracy uległa zmianie. Warunki dyktują pracownicy, którzy coraz częściej zaczynają wykorzystywać dobrą koniunkturę, odchodząc do innych firm lub emigrują za granicę szukając lepszych warunków zatrudnienia. Tym samym polscy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców.

Pomagamy naszym klientom legalnie przejść przez proces zatrudniania obcokrajowców. Obok badania podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce, przygotowuje i składa w imieniu Klienta wnioski o udzielenie zezwoleń. Osoby, które chciałyby ubiegać się o wspomniane wcześniej zezwolenia z uwagi na konkretną okoliczność, proszeni są o bezpośredni kontakt z biurem.

Legalizacja pracy na terenie Polski:

 • zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
 • przedłużanie zezwoleń na pracę
 • jednolite zezwolenia na pracę i pobyt czasowy
 • krótkoterminowe pozwolenia na pracę
 • praca w zawodzie wymagająca wysokich kwalifikacji
 • pobyt czasowy-prowadzenie działalności gospodarczej
 • pobyt czasowy – prowadzenie badań naukowych

Legalizacja pobytu na terenie Polski:

 • zezwolenia na pobyt czasowy
 • zezwolenia na pobyt stały
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Niebieska Karta UE
 • pobyt czasowy członków rodzin cudzoziemców

Ponadto oferujemy pomoc w zakresie:

 • uzyskanie obywatelstwa polskiego (uznanie za obywatela polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, poświadczenie obywatelstwa polskiego)
 • uzyskania wizy
 • przedłużenia wizy
 • pośrednictwo pracy